logga mobil älta kulturknut 2

Ett kulturhus som samlande
punkt i lokalsamhället Älta


Älta växer. En medelstor kommun i Sverige har idag 17 000 innevånare, Älta är snart uppe i 14 000. När planprogrammet för Älta centrums antogs av Nacka kommun 2015 lovade kommunen att Ältas nya mittpunkt Älta torg skulle få ett bra och väl dimensionerat kulturhus.


Hur ser visionen i Nacka ut för kulturen i framtiden? Hur ska de olika utövarna få plats och vad har man för tankar kring utformningen? Detta är några av de frågor som man kan ställa sig med anledning av det nya lokalprogrammet som man inom Nacka kommun vill inför i Älta och i Nacka i stort. Vi som befinner oss nära kulturen och lokalsamhället blir oroade och bekymrade. Det finns ju planer på att flytta vårt nuvarande kulturhus och riva de lokaler vi idag befinner oss i – som stod klara i september 2011.

Tanken från de styrande verkar vara att man ska pröva något nästan helt nytt – att samnyttja skollokaler med kulturens och framförallt kulturskolornas behov. Vi ställer oss tveksamma till den tanken, som uppenbarligen bara handlar om att spara pengar. Det finns inga utredningar om vilka konsekvenser detta kan få för skolverksamheten, kulturskoleverksamheten – samt för det befintliga kulturhuset.

Blir dessa planer verklighet, med ett synnerligen nedbantat kulturhus – som ändå kommer att ha samma kostnader men inte samma intäkter, så är vi rädda för att kulturhuset kommer att reduceras till ett scenrum där man kan ha lite dans och kanske teater, och ett och annat musikframträdande. Man slår dock undan benen för annan verksamhet som möten, kurser och musikskolans verksamhet.  Vad blir det då kvar av visionen om ett kulturhus som en mötesplats för olika människor och grupper i lokalsamhället? Är det tänkt att biblioteket skall fylla hela den rollen; ett bibliotek som inte heller får de ytor som krävs för att kunna serva en växande befolkning.

Vi är många som jobbar för att bevara ett levande kulturhus i Älta. Ett kulturhus som kan erbjuda plats för både konsumtion av kultur och deltagande i kulturaktiviteter. Detta skall då gälla för alla medborgare i Älta – från barn och ungdomar till seniorer. För att det ska vara möjligt så måste man se till att det finns tillräckligt med lokalyta – det nuvarande förslaget från kommunen uppfyller inte alls de kraven. Man har siktat in sig på att ersätta det gamla huset med ett nytt, men stirrar sig blind på antalet kvadratmeter och ser inte att den nya lösningen gör att huset tappar en omfattande del av sin uthyrningsbara yta; detta på grund av att man valt att placera huset på så sätt, att det inte går att bygga det med mindre än att det blir en mängd döda ytor som inte kan utnyttjas. Det är en kapitalförstöring och att misshushålla med skattebetalarnas pengar, att bygga ett nytt hus som kommer att bli betydligt sämre och dessutom underdimensionerat från början.

Ta gärna del av den information vi lägger upp på denna sida och engagera dig i kampen för en bättre planlösning för kulturhuset i Älta.

Älta Kulturförening och Älta Kulturknut
Älta föreningsråd mfl


Kontaktpersoner:
Sten Grack Föreningsrådet   foreningsradet@gmail.com
Martha Bengtsson Kulturföreningen    martha.bengtsson@altakulturknut.se

Skriv under vår namninsamling: Rädda Älta Kulturknut - Ältas kulturhus >>