logga mobil älta kulturknut 2

Älta växer. En medelstor kommun i Sverige har idag 17 000 innevånare, Älta är snart uppe i 14 000. När planprogrammet för Älta centrums antogs av Nacka kommun 2015 lovade kommunen att Ältas nya mittpunkt Älta torg skulle få ett bra och väl dimensionerat kulturhus.

Ältabornas önskemål för nya kulturhuset:
Gemensam entré mot nya Älta torg
En inspirerande och fantasifull arkitektur som bjuder in till möten.
Kulturhus, fritidsgård och bibliotek tillsammans.
Ett stort kafé i mitten som blir navet och den naturliga mötesplatsen för Ältaborna.
Ett kulturhus vi kan vara stolta över med förebilder som Dieselverkstan och kulturhuset i Haninge.

Varför är kulturen viktig?
Kommunens tankar kring Älta var att samla ihop och skapa en gemenskap mellan olika områden och boendeformer. Här har det nya kulturhuset en stor roll att spela.
Älta kulturhus behöver växa.  Antalet unga ältabor beräknas öka stort under kommande år.
Det planerade Älta torg behöver både butiker, kultur och service för att bli en välbesökt mötesplats.

Stoppa inte ner kulturen i källaren!
Ett kommande förslag till detaljplan för kulturhuset har nu tagits fram. Visionerna från 2015 är helt borta. Ingen hänsyn har tagits till att Älta får fler invånare och kommunen ett större skatteunderlag.

Kommunens nya förslag för kulturhuset:
Hamnar i källarplan bakom gamla centrum
Får inget dagsljus
Reduceras till en stor scenlokal
Entre från sidogata
Ligger inte tillsammans med bibliotek

Visionen för Älta nya kulturhus
För att visionerna från planprogrammet 2015 ska gå att förverkliga föreslår vi att:
Kulturknuten bevaras  och byggs ihop med nuvarande centrum till ett större Kulturhus.
Med ett stort kafé i bottenplanet och fler möteslokaler, samt utbyggt bibliotek och fritidsgård


Välkommen till debattmöte med politikerna torsdagen den 9 maj kl 19 i Älta Kulturknut


Arrangör Älta föreningsråd med sina medlemsföreningar däribland:
Älta IF -  - Älta Kulturförrening - Älta företagarförening - Älta kyrka, Nacka församling  -
Allianskyrkan  - PRO - Föreningen för Rädda Ältasjön - med flera

Kontaktpersoner:
Sten Grack Föreningsrådet   foreningsradet@gmail.com
Martha Bengtsson Kulturföreningen    martha.bengtsson@altakulturknut.se

Skriv under vår namninsamling: Rädda Älta Kulturknut - Ältas kulturhus >>