logga mobil älta kulturknut 2

Ett upprop för Ältas Kulturhus!

Vi vill på detta vis informera om vad som är på gång i samband med den planerade ombyggnationen av Älta Centrum. Om kommunens planer genomförs, kommer det att innebära ett allvarligt slag mot kulturens plats i Älta, och vi känner ett ansvar för att informera de boende i Älta om hur läget ser ut just nu.

Inga utökade ytor trots att Älta växer
Vi har under året fått ta del av flera förslag och ritningar på hur det är tänkt att se ut – man kan krasst konstatera att förslagen har gått från dåligt till sämre.

Den senaste versionen innefattar inga utökade ytor – trots att Älta kommer att växa med kanske upp till 6000 personer. Både biblioteket och kulturhuset är redan idag trångbodda, och för oss var det en självklarhet att vi behövde utvidga – inte skära ned!  Vi bedriver alla viktiga, väl fungerande verksamheter och fyller med råge de krav som kommunen ställer på oss när det gäller tillgänglighet och utnyttjande av lokalerna.

Försämrad planlösning
Vad som nu har skett är att det utgått ett påbrå ifrån kommunstyrelsen, om att antalet kvadratmeter i det nya kulturkvarteret inte får överstiga det nuvarande. Det är i sig uppseendeväckande, med tanke på Ältas expansion – men vad som är än mer bekymmersamt är att de planlösningar man ritat på innebär att alla tre aktörerna i Ältas kultur – och fritid, tappar användbar yta. Den lösning man siktar på innebär att man bygger ihop det nya kulturkvarteret med det befintliga äldreboendet, vilket innebär att man av byggnadstekniska skäl måste välja dispositioner som gör att vi får en massa döda ytor som vi inte kan använda – även om antalet kvadratmeter blir detsamma.

Allvarliga konsekvenser för befintlig verksamhet och det lokala föreningslivet
För kulturhusets del innebär detta ett dråpslag mot hela verksamheten. De enda ytor som vi kommer att kunna nyttja för extern uthyrning och annat, blir den nya teatersalen – alla andra verksamhetsytor kommer att försvinna. Det innebär till exempel att Nacka musikskola inte längre kommer att kunna nyttja några av våra lokaler i framtiden. Det kommer också att slå hårt mot det lokala föreningslivet, som idag brukar flera lokaler för möten och annan verksamhet.

Gör om, gör rätt
Vi måste därför ställa oss frågan hur Nacka kommuns politiska ledning egentligen ser på kulturen i Älta? Visserligen ligger Älta lite avsides och finns kanske inte direkt med i planerna när man ska ”bygga stad”, men Älta är ett samhälle med väl fungerande infrastruktur i övrigt och en plats dit man gärna flyttar och låter sina barn växa upp i. Är tanken i kommunen att all kulturverksamhet i framtiden ska bedrivas kring Nacka centrum eller i Sicklaområdet – eller finns det plats även i andra delar av Nacka?

Vi manar till eftertanke och framförallt till ”omtanke” – gör om, gör rätt! Det behövs ett omtag avseende hela detaljplaneringen av nya Älta.

Stöd arbetet för att förhindra denna nedrustning! Påverka dina politiker eller på annat sätt visa ditt stöd för kultur – och fritidsverksamheten i Älta!

Skriv under vår namninsamling: Rädda Älta Kulturknut - Ältas kulturhus >>