logga mobil älta kulturknut 2

Musik- och
författarcafé——

Under våren 2017 tar vi en paus 
med vårt musikcafé men till hösten 
är caféet tillbaka på Ältadagen 14/10

Anmäl dig till
info@altakulturknut.se

Nyhetsbrev

Älta Kulturknut  -  Oxelvägen 42, 138 30 Älta
Kontakt: 08-773 32 20 eller info@altakulturknut.se